QUYẾT ĐỊNH

Công nhận Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường Đại học Xây dựng

tại tỉnh Quảng Ninh

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC

CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG TẠI TỈNH QUẢNG NINH

TT Họ và tên Chức vụ và cơ quan công tác Vị trí
1 Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh Trưởng Ban
2 Nguyễn Mạnh Tuấn Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh Phó Trưởng Ban
3 Nguyễn Tất Thành Viện trưởng - Viện Quy hoạch Kiến trúc - Sở Xây dựng Quảng Ninh Phó Trưởng Ban
4 Nguyễn Văn Thanh Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh Phó Trưởng Ban
5 Vũ Văn Diện Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Thành viên
6 Lê Văn Tuân Cán bộ nghỉ hưu Thành viên
7 Lê Bình Cán bộ nghỉ hưu Thành viên
8 Vũ Văn Khánh Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh Thành viên
9 Đặng Hùng Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh Thành viên
10 Vũ Trọng Tuấn Trưởng phòng Quy hoạch kế hoạch đất đai - Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ninh Thành viên
11 Nguyễn Đăng Vượng Trưởng phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Quảng Ninh Thành viên
12 Nguyễn Thanh Phương Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Quảng Ninh Thành viên
13 Đỗ Đức Thắng Phó Trưởng phòng Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng Quảng Ninh Thành viên
14 Lê Thị Hồng Hương Phòng Quy hoạch Kiến trúc - Sở Xây dựng Quảng Ninh Thành viên
15 Nguyễn Quốc Huy Phòng Kinh tế Xây dựng - Sở Xây dựng Quảng Ninh Thành viên
16 Nguyễn Thị Hường Xí nghiệp nước Bãi Cháy - Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh Thành viên
17 Phạm Hồng Hà Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Thành viên
18 Lê Hữu Phúc Phó Trưởng ban Kinh tế,  Ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Thành viên
19 Bùi Tiến Thanh Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh Thành viên
20 Nguyễn Văn Tiến Phó Trưởng phòng Giao thông, Công nghiệp và Xây dựng – Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh Thành viên
21 Đào Kim Giang Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị - UBND thành phố Cẩm Phả Thành viên
22 Nguyễn Huy Kỷ Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị - UBND thị xã Quảng Yên Thành viên
23 Châu Thành Hưng Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn Thành viên
24 Hoàng Huy Toàn Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị - UBND thành phố Uông Bí Thành viên
25 Nguyễn Hồng Chiến Trưởng Ban Quản lý dự án công trình - Thành phố Móng Cái Thành viên
26 Lô Ngọc Hòe Trưởng Ban Quản lý dự án công trình - Huyện Bình Liêu Thành viên
27 Phạm Văn Bình Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - UBND huyện Cô Tô Thành viên