QUYẾT ĐỊNH

Công nhận Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Nghệ An