Liên hệ

Hội cựu SV trường ĐH Xây Dựng

Phòng Thông tin & Truyền thông

Địa chỉ: P104 - Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0438.696.397

Email: cuusinhvien@nuce.edu.vn