Tuổi trẻ Đại học Xây dựng đi cùng năm tháng

Tuổi trẻ Đại học Xây dựng đi cùng năm tháng...!

Năm 1964 đế quốc Mỹ dùng không quân mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Thực hiện chủ trương chuyển hướng giáo dục của Trung ương Đảng và Chính phủ nhằm phục vụ cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, khoa Xây dựng đã sơ tán lên Bản Nà Pò, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.  Mặc dù có rất nhiều khó khăn gian khổ, nhưng thầy và trò vẫn quyết tâm với tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó khăn, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Lên đường đánh Mỹ Hương Canh 1972

Bắt đầu từ những năm 1966-1967, phong trào tình nguyện tham gia nhập ngũ diễn ra rất sôi nổi, nhiều sinh viên K11, K12, K13 rồi sau đó là K14, 
K15, K16 đã “tạm gác bút nghiên” lên đường đi cứu nước và cũng có những người đã không trở về như liệt sĩ Nguyễn Thanh Hà, Bùi Ngọc Dương, Lê Văn Huỳnh...
Để phục vụ chiến đấu, khoa đã tổ chức 1 lớp huấn luyện quân sự về công binh cho gần 100 sinh viên khoá 7.  Hằng ngày vừa tập luyện, vừa tham gia trực chiến trực tiếp bắn máy bay địch - Số sinh viên này sau khi tốt nghiệp, nhiều người đã tình nguyện nhập ngũ, trực tiếp vào Nam chiến đấu, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tiêu biểu là Anh hùng liệt sĩ Bùi Ngọc Dương, nguyên là sinh viên lớp Đô thị 62 Khoa Xây dựng. 
Sau khi tốt nghiệp ngành Cầu Đường, Bùi Ngọc Dương tham gia Quân giải phóng, vào Đại đội 1 công binh tỉnh Quảng Trị. Trong bức thư đề ngày 12/4/1967 gửi từ chiến trường cho em trai của mình là Bùi Đức Lưu (sau khi Bùi Ngọc Dương hy sinh, anh Lưu đã viết đơn bằng máu tình nguyên xin nhập ngũ, trả nợ nước thù nhà, và cũng là liệt sĩ), Bùi Ngọc Dương viết:  “Anh sẵn sàng hy sinh cuộc sống của bản thân mình cho cách mạng, không cần một mảy may tính toán. “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”,  lời thề của các chiến sĩ tự vệ Thủ đô năm 1946 đãthấm vào máu của các anh. 
Ngày 26/1/1968, trong trận đánh cứ điểm X. trên đường số 9 - Khe Sanh, anh đã chỉ huy đơn vị mở đường cho bộ binh xông lên diệt địch, rồi cầm súng dẫn đầu đơn vị lao vào giữa đồn địch góp sức cùng bộ binh và các binh chủng bạn tiêu diệt quân thù. Anh bị thương nặng nhưng khi tên địch cuối cùng bị tiêu diệt, anh mới chịu lên cáng để về trạm quân y. Sau trận chiến thắng ấy,  Bùi Ngọc Dương đã được kết nạp vào Đảng. Chính chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần thi đua yêu nước mà anh đã học tập được  trong Nhà trường đã giúp anh chiến đấu vững vàng và anh dũng hy sinh. 

- Trích Kỷ yếu Đoàn Thanh niên trường ĐHXD -