Bà Phạm Thúy Loan

Bà Phạm Thúy Loan

- Ngày sinh: 22/10/1974
- Quê quán: Nam Đàn – Nghệ An
- Cựu sinh viên: Khóa 36 Khoa Kiến trúc và Quy hoạch - Trường Đại học Xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Ngày sinh: 18/11/1961
- Cựu sinh viên: Khóa 24 Ngành Vật liệu Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera

`