Ông Trịnh Đình Dũng

http://nuce.edu.vn/sites/default/files/trinhdinhdung.jpeg

Phó Thủ tướng Chính phủ

Trịnh Đình Dũng

 - Ngày sinh: 25/8/1956

 - Quê quán: Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội

 - Cựu sinh viên: Khoá 18 Khoa Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Xây dựng 

 - Chức vụ hiện nay: Phó Thủ tướng Chính phủ - Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII