Ông Nguyễn Minh Quang

Ông Nguyễn Minh Quang

- Ngày sinh: 23/2/1960
- Quê quán: Thái Hưng - Thái Thụy - Thái Bình
- Cựu sinh viên: Khóa 22 – Ngành Máy Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội