Ông Lê Ất Hợi

Ảnh đại diện bài viết

Lê Ất Hợi

- Ngày sinh: 19/11/1935
- Quê quán: Đa Mai - Bắc Giang
- Cựu sinh viên: Ngành Cơ học đất nền móng và Công trình ngầm - Trường Đại học Xây dựng
- Nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội các khóa VIII, IX, X; Nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội (1983-1994)