Ông Huỳnh Thanh Điền

Ông Huỳnh Thanh Điền


- Quê quán: Nghệ An
- Cựu sinh viên: Trường Đại học Xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An