Ông Đỗ Đức Duy

Đỗ Đức Duy 

- Ngày sinh: 20/5/1970
- Quê quán: Thụy Văn - Thái Thụy - Thái Bình
- Cựu sinh viên: Khoá 34 Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Trường Đại học Xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Yên bái nhiệm kỳ 2015-2020