Ông Trịnh Đình Dũng

Ông Trịnh Đình Dũng

 - Ngày sinh: 25/8/1956

 - Quê quán: Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội

 - Cựu sinh viên: Khoá 18 Khoa Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Xây dựng 

 - Chức vụ hiện nay: Phó Thủ tướng Chính phủ - Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII 

Ông Nguyễn Văn Đọc

Ông Nguyễn Văn Đọc

- Ngày sinh: 02/8/1959
- Quê quán: Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng
- Cựu sinh viên: Khóa 24 Khoa Cầu đường - Trường Đại học Xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND Tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Hồng Quân

Ông Nguyễn Hồng Quân

- Ngày sinh: 13/8/1949

- Quê quán: Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương

- Cựu sinh viên: Khóa 11 Ngành Xây dựng Thủy điện - Trường Đại học Xây dựng

- Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX, X; Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2002 - 2011

Ông Phạm Minh Huấn

Ông Phạm Minh Huấn

- Ngày sinh: 09/7/1960
- Quê quán: Ninh Sở - Thường Tín - Hà Nội
- Cựu sinh viên: Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Trường Đại học Xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh Tuyên Quang


Ông Đỗ Đức Duy

Ông Đỗ Đức Duy

- Ngày sinh: 20/5/1970
- Quê quán: Thụy Văn - Thái Thụy - Thái Bình
- Cựu sinh viên: Khoá 34 Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Trường Đại học Xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Yên bái nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Huỳnh Thanh Điền

Ông Huỳnh Thanh Điền

- Quê quán: Nghệ An
- Cựu sinh viên: Trường Đại học Xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An


Ông Lê Ất Hợi

Ông Lê Ất Hợi

- Ngày sinh: 19/11/1935
- Quê quán: Đa Mai - Bắc Giang
- Cựu sinh viên: Ngành Cơ học đất nền móng và Công trình ngầm - Trường Đại học Xây dựng
- Nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội các khóa VIII, IX, X; Nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội (1983-1994)

Ông Nguyễn Minh Quang

Ông Nguyễn Minh Quang

- Ngày sinh: 23/2/1960
- Quê quán: Thái Hưng - Thái Thụy - Thái Bình
- Cựu sinh viên: Khóa 22 – Ngành Máy Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
`