truyện ngắn

Tượng đài

Kiến trúc sư Hoàng Vũ đứng trước những phương án dự thi của sinh viên trong khoa. Ông như không tin vào mắt mình, lặng lẽ với chiếc khăn trên dây rồi tháo cặp kính ra lau đi lau lại đôi mắt kính.