Trường Đại học Xây dựng kỷ niệm 60 năm đào tạo, 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KỶ NIỆM 60 NĂM ĐÀO TẠO, 50 NĂM THÀNH LẬP VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT LẦN THỨ HAI

Liên Hoan Văn Nghệ

LIÊN HOAN VĂN NGHỆ

Về Chốn Xưa

VỀ CHỐN XƯA

Gặp mặt cựu sinh viên tại tỉnh Nghệ An

GẶP MẶT CỰU SINH VIÊN TẠI TỈNH NGHỆ AN

Gặp mặt cựu sinh viên tại TP. Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung

GẶP MẶT CỰU SINH VIÊN TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

Khánh thành đài tưởng niệm liệt sỹ trung đoàn 207

KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SỸ TRUNG ĐOÀN 207

Gặp mặt Cựu sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

GẶP MẶT CỰU SINH VIÊN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM

Thăm lại trường xưa - Hương Canh

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA - HƯƠNG CANH